Home / Organisaties / Zorgcentrum ’t Anker

Zorgcentrum ’t Anker

Het Anker: een veelzijdig zorgcentrum

Christelijk Zorgcentrum het Anker te Kesteren is een middelgroot zorgcentrum en biedt wonen, welzijn, zorg- en dienstverlening aan ouderen vanuit een Bijbelse visie op zorg en ziet de zorg aan ouderen als een door God gegeven opdracht. We richten ons op mensen met een protestants-christelijke en reformatorische identiteit.

Wat biedt het Anker?

1. Beschermd wonen
2. Wonen
3. Dagverzorging
4. Wijkverpleging
5. Tijdelijke opvang (Eerstelijnsverblijf)
6. Huishoudelijke verzorging

Kesteren 28 uur Betaalde baan