Manager Pabo

Organisatie: Driestar educatief Salaris: CAO HBO
Plaats: Gouda Opleidingsniveau: WO
Uren per week: 40-40 Werkvorm: Betaald
Plaatsingsdatum: 19/09/2017 Reageren voor: 04/10/2017

Driestar educatief heeft voor de pabo een vacature voor een

Opleidingsmanager (1,0 fte)

Context

Driestar hogeschool wil aankomende leraren en pedagogen opleiden, vormen en inspireren, zodat ze vanuit hun christen-zijn en als professional van betekenis kunnen zijn voor kinderen en jongeren. Driestar hogeschool is een christelijke hogeschool en leidt leraren op voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Op de opleiding Leraar Basisonderwijs wordt de student opgeleid tot een goede leerkracht met stevige vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogisch-didactische bagage. De pabo opleiding wordt door 800 studenten in voltijd en deeltijd in acht verschillende studieroutes gevolgd.

Het docententeam van de pabo bestaat uit 68 docenten (circa 50 fte) die betrokken zijn bij het onderwijs aan en de ontwikkeling van de studenten. Op een betrokken manier vertalen ze hun kennis en ervaring naar de onderwijspraktijk in het basisonderwijs. Daarnaast begeleiden ze studenten bij studieactiviteiten en ontwikkelen ze (delen van) het curriculum. Een aantal docenten geeft daarnaast les op onze lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (lvo), verricht werkzaamheden voor het onderzoekscentrum of werkt mede als onderwijsadviseur. De ontwikkelingen in het onderwijs en in de jeugdzorg maken dat Driestar educatief als organisatie sterk in beweging is in de doorontwikkeling naar een duurzame en innovatieve organisatie. Bij de pabo is gestart met een transitieproces naar zelforganiserende teams. De pabo wordt aangestuurd door twee managers. Je functioneert binnen het managementteam van de Hogeschool.

De functie

Als manager pabo ben je lid van het managementteam Hogeschool en rapporteer je aan het college van bestuur. Je geeft samen met je collega-manager leiding aan het docententeam van de pabo. Je vertaalt de organisatiemissie, -visie en -strategie naar beleidsplannen van de afdeling en bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen en de bedrijfsvoering. Je maakt het docenten mogelijk binnen de professionele cultuur optimaal te kunnen presteren. Je bent inspirerend en faciliterend en hebt een focus op het vergroten van het persoonlijk leiderschap van medewerkers. Je stimuleert en faciliteert leren en ontwikkelen van de medewerkers en draagt zorg voor uitvoering van het personeelsbeleid binnen de professionele ruimte. Je bent in staat om mensen en afdelingen met elkaar te verbinden. Je bent transparant in je handelen en kunt helder communiceren. Je vertegenwoordigt de opleiding in het onderwijskundige werkveld en in contacten met onze samenwerkingspartners. Je hebt een heldere visie op christelijk onderwijs en je kunt die vertalen in een koers en ontwikkelingsrichting van de vakgroepen. Inzicht in of feeling met wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van onderwijs en opleiden is een pré.  

Wat vragen wij?

 • Je onderschrijft onze christelijke identiteit, de grondslag van onze organisatie (namelijk dat de Bijbel de norm is van waaruit we handelen) en weet je hartelijk verbonden met het gereformeerd  belijden;
 • je deelt onze kernwaarden en hebt hart voor het reformatorisch en protestants-christelijk onderwijs;
 • je beschikt over een relevante kwalificatie op hbo+ of academisch niveau aangevuld met een leiderschapsopleiding;
 • je beschikt over ervaring binnen het (hoger) onderwijs en hebt grote affiniteit met het primair onderwijs;
 • je beschikt over een netwerk in het primair (reformatorisch) onderwijs;
 • je hebt inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en marktontwikkelingen in relatie tot het christelijk hoger onderwijs;  
 • je hebt ruime en aantoonbare ervaring met leidinggeven aan professionals en het integraal aansturen van een (onderwijs)team in een veranderende en complexe omgeving;
 • je hebt heldere en uitstekende communicatieve uitdrukkingsvaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
 • je hebt ervaring met veranderingsprocessen. Je bent toekomstgericht en kunt van buiten naar binnen denken en handelen;
 • je beschikt over voldoende leidinggevende ervaring en bent aanwijsbaar succesvol in de ontwikkeling van teams. Met visie en vanuit onderwijskundig leiderschap ontwikkel je je team naar een volgende fase en investeer je in talentontwikkeling;
 • je bent besluitvaardig en resultaatgericht, verbindend en samenwerkend en zichtbaar voor jouw team;
 • je bent bekend met actuele ontwikkelingen op het terrein van didactiek van het onderwijs en in de markt.

Wat bieden wij?

Driestar educatief biedt een stimulerende werkomgeving in een praktijkgerichte organisatie te Gouda. De te benoemen manager wordt ondersteund door een managementassistente. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring conform de cao-hbo (functieschaal 13). Uitgangspunt voor de aanstelling is een benoeming voor een jaar met uitzicht op een vaste benoeming. Driestar educatief biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een goed inwerktraject waarin je de organisatie beter leert kennen. Daarnaast biedt Driestar educatief de medewerkers ruimte voor professionalisering.

Organisatie

Driestar educatief is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen we met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies. Ons ideaal is mooi en goed onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt; dat hen iets meegeeft waar ze heel hun leven profijt van hebben. Daar maken we ons sterk voor, samen met scholen, (aankomende) leraren, ouders en achterban. We ontwikkelen kennis op drie gebieden: leraarschap, leiderschap en vorming/opvoeding. Samen met de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van onze organisatie.

Groepsassessment

Na de sluitingsdatum wordt een aantal sollicitanten geselecteerd voor een groepsassessment, waarbij alle geselecteerde kandidaten elkaar ontmoeten en (soms ook gezamenlijk) aan opdrachten werken. Met dit assessment krijgen de assessoren een goed beeld van de kandidaten. Op grond daarvan kunnen zij een gefundeerde keuze maken met welke sollicitanten de procedure wordt voorgezet.

Aan de kandidaten die geselecteerd worden zal worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen (managementdrives).

Informatie en sollicitatie

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met drs. L.N. (Rens) Rottier, voorzitter college van bestuur, tel. 0182 540351 of 06-53237881, e-mail l.n.rottier@driestar-educatief.nl en /of drs. A. (Annelies) Kraaiveld, tel. 0182-760378 Of 06-52581150 e-mail a.kraaiveld@driestar-educatief.nl

Voor een vrijblijvend gesprek over de functie kan ook contact opgenomen worden met W. (Thea) de Mots, Strategisch HR Adviseur, tel. 06 53238000, e-mail w.demots@driestar-educatief.nl.

Solliciteren kan tot en met 4 oktober 2017 door middel van het sollicitatieformulier.


Solliciteer