Lid van de Raad van Toezicht

Organisatie: Cedrah Salaris: Vergoeding conform NVTZ
Plaats: Capelle aan den IJssel Opleidingsniveau: HBO
Uren per week: - Werkvorm: Betaald
Plaatsingsdatum: 22/11/2017 Reageren voor: 16/12/2017

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Cedrah houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De portefeuillehouder juridische zaken richt zich primair op het toezien op het rechtmatig handelen van de organisatie en haar medewerkers en de naleving van de governance code. De portefeuillehouder identiteit heeft als specifiek aandachtspunt het toezien op de invulling van de reformatorische identiteit binnen de organisatie, zoals deze is vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het Identiteitsprofiel. Een beschrijving van de portefeuille en de daarbij behorende profielschets kunt u vinden op cedrah.nl/vacaturervt.

De Raad van Toezicht stelt de volgende eisen aan haar leden:

  • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Cedrah in het bijzonder
  • maatschappelijke betrokkenheid en deel uitmakend van een functioneel netwerk
  • beschikken over minimaal HBO werk- en denkniveau
  • onafhankelijk en kritisch kunnen zijn ten opzichte van de Raad van Bestuur en ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht onderling
  • advies- en klankbordfunctie jegens de Raad van Bestuur kunnen vervullen

Voor de invulling van deze vacatures gelden de volgende specifieke eisen:

  • belijdend en meelevend lid van de Gereformeerde Gemeenten
  • voor de portefeuille identiteit: bij voorkeur ambtsdrager
  • voor één van de kandidaten: bij voorkeur afkomstig uit Zeeland of Goeree-Overflakkee (gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht)


Solliciteer