Friday 28 July 2017
Relax! Meer rusten = meer doen
Eeuwen geleden geloofden schrijvers al dat ze ’s ochtends veel creatiever zijn dan later op de dag. Daarom stonden ze voor dag en dauw op. Wetenschappers hebben dit gevoel intussen bevestigd. Door vroeg te beginnen en time-outs te nemen, kun je inderdaad meer doen in minder tijd. Daar kwam de Amerikaanse historicus Alex Pang na een burn-out ook achter… Lees Meer »
Wednesday 19 July 2017
'300.000 fte aan onbetaald overwerk'
Van de zeven miljoen werknemers in Nederland verricht een groot deel regelmatig onbetaald overwerk. Volgens onderzoek van TNO in opdracht van vakbond FNV staat dit in totaal voor ruim 20 miljard euro per jaar. Lees Meer »
'Veel regels bij re-integratie, voorkom loonsancties'
Als een werkgever te maken krijgt met een arbeidsongeschikte werknemer dient hij alert te zijn op de regelgeving rond ziekte en re-integratie. Ook een werknemer heeft verplichtingen. Een werknemer die ziek wordt, moet dit zo snel mogelijk melden bij de werkgever. Lees Meer »
Categorieën Algemeen
door Redactie
CBS: Horeca kent minste ziekteverzuim
Afwezigheid door ziekte, de aantallen verschillen behoorlijk van sector tot sector. Het CBS deed landelijk onderzoek naar ziekteverzuim in 2016 en de achtergrond daarvan en publiceerde dit afgelopen woensdag. In de horeca blijken de minste verzuimuren te zijn geweest en de meeste in de sector openbaar bestuur. Lees Meer »
Wednesday 5 July 2017
56-plusser weer aan de slag
Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd* als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen. Lees Meer »
Wednesday 28 June 2017
Ontslag per direct
RMU-Lid is René al jaren, maar buiten een adviesvraag om heeft hij geen direct gebruik hoeven te maken van de diensten van de RMU. Totdat zijn werkgever hem van het ene op het andere moment de deur wijst. “Na mijn werkdag was het op kantoor komen en kon ik gaan” Lees Meer »
Categorieën Algemeen
door Redactie
Wednesday 28 June 2017
Einde aan flitsfaillisement
Het Europese Hof heeft een streep gehaald door het flitsfaillissement, waarin door zogeheten pre-packs, oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het faillissementsrecht. De RMU vindt het goed dat daar nu een einde aan komt en dat de rechtspositie van werknemers van een in moeilijkheden verkerende onderneming niet verder wordt uitgehold. Lees Meer »
'Kabinet rekent eenverdieners zwaar af'
De regering wil de forse belastingdruk voor eenverdieners niet verder aanpakken. Dat schrijft minister Dijsselbloem (Financiën) in zijn reactie op de oproep van de Eerste Kamer om de belastingverschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners te verkleinen. Lees Meer »
Wednesday 14 June 2017
'Zzp'er betaalt nauwelijks belasting'
Bijna 4 op de 10 zelfstandigen (zzp’ers) betalen vrijwel geen inkomstenbelasting, heeft het CBS berekend. Zij profiteren van zoveel belastingvoordelen dat zij per saldo nauwelijks belasting afdragen. Critici vrezen voor de toekomst van ons sociale stelsel, omdat een toenemend aantal zelfstandigen niet meebetaalt aan de AOW, ANW en de WLZ. Terecht? Lees Meer »
Categorieën Binnenland
Tags rmu zzp
door Redactie
Friday 9 June 2017
Wat heb je aan de Arbowet?
Afgelopen week verscheen het bericht “Werknemers in Nederland vinden dat op sommige vlakken de arbeidsomstandigheden minder goed zijn geworden.” Maar wat bedoelen we met arbeidsomstandigheden? Lees Meer »