RMU: 'Belangrijke wissels om in regeerakkoord'

Wednesday 11 October 2017
RMU: 'Belangrijke wissels om in regeerakkoord' De RMU ziet belangrijke en positieve elementen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte-III. Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU: “Het nieuwe kabinet zet een aantal noodzakelijke wissels om, zowel voor gezinnen als op de arbeidsmarkt. Het is mooi dat iedereen dit in de portemonnee gaat merken, maar de RMU wil ervoor waken dat we de rekening naar onze kleinkinderen schuiven doordat de overheidsfinanciën op langere termijn verslechteren."

Geen hulp bij zelfdoding
Het is heel goed dat het nieuwe kabinet geen voorstellen doet om voltooid leven ruimte te geven. Schalk: “Elk mensenleven is een uniek en waardevol schepsel van God. Zij die het leven niet meer zien zitten, moeten we geen doodspil geven, maar met liefdevolle zorg omringen. Steeds meer mensen in de zorg maken duidelijk niet bereid te zijn mee te werken aan het beëindigen van levens.”

Vaste dienst
De RMU vindt het positief dat de coalitiepartijen het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Zo verkort het kabinet de doorbetaling van ziek personeel voor kleine werkgevers van twee naar één jaar. Maar de RMU vindt deze maatregel niet ver genoeg gaan. Schalk: “De RMU stelt voor dat werkgevers slechts een half jaar zieke werknemers doorbetalen, zowel bij vaste als bij flexibele contracten. Niet alleen de kleine werkgevers, maar ook de grote werkgevers. Na dit half jaar zouden zieke werknemers anderhalf jaar betaald moeten worden vanuit een collectieve pot waar zowel werknemers als werkgevers aan bijdragen.” De RMU meent dat de versoepeling van het ontslagrecht niet nodig is, maar een vereenvoudiging zou wel goed zijn.

Vlaktaks
De RMU prijst het nieuwe kabinet dat zij het belastingsysteem fundamenteel hervormt met het invoeren van een sociale vlaktaks. Schalk: “Gezinnen met kinderen gaan er op vooruit, vooral modaal verdienende eenverdieners met kinderen merken dit in hun portemonnee. De RMU is blij met deze belangrijke wending voor kostwinners, nadat jarenlang de kloof tussen één- en tweeverdieners steeds weer is vergroot. Maar er is nog steeds sprake van een flinke kloof: de RMU roept het kabinet op die te verkleinen.”

​Bron: RMU