'Nederland kampioen deeltijdwerken'

Thursday 31 August 2017
'Nederland kampioen deeltijdwerken' Nederland is wereldwijd 'kampioen deeltijdwerken', zo blijkt weer uit de nieuwste cijfers van het CBS. Dat is geen verrassing, vindt Chris Baggerman, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. "Wat de cijfers daarnaast ook duidelijk maken, zijn zaken die eerst onmiskenbaar onder de radar bleven."

 
  1. Nederlanders zijn het meest productief in de EU. In de praktijk van de RMU collectieve belangenbehartiging zien we regelmatig, dat werknemers weliswaar in deeltijd zijn gaan werken, maar hun takenpakket niet recht evenredig is aangepast. Hetzelfde werk moet in minder uren worden gedaan met als gevolg dat stress en burn-out klachten de pan uit rijzen. Als een werknemer korter gaat werken wordt er helaas veelal geen nieuwe werknemer in dienst genomen
  2. Aangezien Nederlanders gemiddeld een 20-urige werkweek draaien, zit er rek in het beschikbare arbeidsaanbod. De RMU meent, dat verhogen van de AOW-leeftijd niet het enige antwoord mag zijn op het opvangen van het tekort aan arbeidskrachten vanwege de vergrijzing.
  3. ​In Nederland is nog sprake van een groot reservoir aan onbenutte werkkrachten. De RMU vraagt in dit verband aandacht voor de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt; de langdurige werkloze 55-plusser. Ook onder de 55-plussers het aantal langdurige werklozen afgenomen, maar deze is veel minder substantieel dan bij de jongere leeftijdsgroepen. Nog altijd zijn er zo’n 80 duizend langdurige werkloze 55-plussers. Uit de RMU praktijk van hulpverlening blijkt, dat het nog steeds voor een 55-plusser ontzettend lastig is om aan ‘de bak’ te komen ondanks alle mooie voornemens en plannen van de politiek en de sociale partners.​
Bron: RMU / RD