'Veel regels bij re-integratie, voorkom loonsancties'

Wednesday 12 July 2017
'Veel regels bij re-integratie, voorkom loonsancties' Als een werkgever te maken krijgt met een arbeidsongeschikte werknemer dient hij alert te zijn op de regelgeving rond ziekte en re-integratie. Ook een werknemer heeft verplichtingen. Een werknemer die ziek wordt, moet dit zo snel mogelijk melden bij de werkgever.

Door Jantine Boogaard, juriste bij vakorganisatie RMU

Hij behoeft de aard van de ziekte niet mee te delen. In het gehele ziektetraject is de medische situatie geheim en is er geen verplichting om daarover openheid van zaken te geven aan de werkgever. Als de ziekte langer gaat duren, is het de taak van de werkgever om de werknemer op te roepen voor een consult bij de bedrijfsarts. Deze stelt rond de zesde ziekteweek een probleemanalyse op. Daarin wordt vastgesteld wat een zieke werknemer gelet op zijn gezondheidssituatie nog wel of juist niet kan doen. Indien mogelijk geeft de bedrijfsarts een re-integratieadvies.

De werkgever en de werknemer stellen uiterlijk in de achtste ziekteweek een plan van aanpak op. Daarin staat wat de werkgever en de werknemer gaan doen om ervoor te zorgen dat laatstgenoemde zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Bij elke verandering in de ziekte en de re-integratie moet dit plan van aanpak worden bijgesteld.

Lees verder op rd.nl

Bron: RD / RMU
 
Categorieën Algemeen
door