Einde aan flitsfaillisement

Wednesday 28 June 2017
Einde aan flitsfaillisement Het Europese Hof heeft een streep gehaald door het flitsfaillissement, waarin door zogeheten pre-packs, oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het faillissementsrecht. De RMU vindt het goed dat daar nu een einde aan komt en dat de rechtspositie van werknemers van een in moeilijkheden verkerende onderneming niet verder wordt uitgehold.

Bij een pre-pack wordt op verzoek van een ondernemer door de rechtbank een stille bewindvoerder benoemt. De bewindvoerder bereid in het diepste geheim een doorstart of een verkoop voor.

Op straat
In augustus 2015 werd door twee curatoren faillissement aangevraagd voor het installatiebedrijf Imtech, nadat twee dagen eerder om surseance van betaling was verzocht. Diverse onderdelen van Imtech gingen om 17.00 uur failliet, met als gevolg dat alle medewerkers op straat stonden. De volgende dag werd om 9.00 uur een doorstart bekend. De nieuwe eigenaar had niet de ‘last’ van het zittende personeel en kon kiezen welke medewerkers hij wel en niet terug in dienst nam in de nieuwe onderneming.

Faillissement
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt echter dat, bij verkoop van een onderneming zonder faillissement, de arbeidsvoorwaarden van de bestaande werknemers één op één overgaan.
Dat was aanleiding voor de Tweede Kamer om het faillissementsrecht aan te passen. Inmiddels is het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) aangeland bij de Eerste Kamer. De RMU hoopt dat de senaat snel het wetsvoorstel in behandeling neemt.

Bron: RMU