3e jaar oudere ww'ers terug op tafel

Wednesday 26 April 2017
3e jaar oudere ww'ers terug op tafel Minister Asscher heeft afgelopen woensdag de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid (STAR) medegedeeld dat hij akkoord is met reparatie van het derde jaar WW-uitkering voor langdurig werklozen. De verwachting is dat de sociale partners in de STAR vandaag ook hun handtekening zetten.

Daarmee lijkt een einde te komen aan de onzekerheid of afspraken uit het sociaal akkoord (2013), om de kabinetsingreep in de sociale zekerheid ongedaan te maken, daadwerkelijk uitgevoerd worden. Na de verplichte advisering door de Raad van State, moet het demissionaire kabinet formeel instemmen. Dat zal begin juni zijn, verwacht Asscher, en dan kunnen de sociale partners aan de slag.

Wat vindt de RMU?
De RMU vindt het positief, dat minister Asscher uiteindelijk nakomt wat hij in 2013 heeft afgesproken en ook akkoord gaat met de uitwerking en de financiële onderbouwing. De tijd dringt echter omdat de VVD geen voorstander was van deze afspraken, maar zich er uiteindelijk wel bij neerlegde. Toch is het nog niet een gelopen race, meent de RMU. Allereerst zullen de leden van de vakorganisaties, betrokken bij de cao’s waar deze afspraken in worden vastgelegd, in meerderheid moeten instemmen om hiervoor hun portemonnee aan te spreken. Daarnaast is het nog maar de vraag of de afspraak in de formatie van het nieuwe kabinet overeind blijft als er voor het definitieve besluit van het demissionaire kabinet (juni) een nieuw kabinet op het bordes van de Koning staat.

Lees verder op RMU.nl

Door Chris Baggerman, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU.