Verzuimbegeleiding

Iedere ondernemer met personeel krijgt ermee te maken: zieke medewerkers. Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar zeker ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter (WvP) heeft als doel langdurig verzuim door ziekte terug te dringen. Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen die al beginnen in de eerste week van ziekte. Doordat het UWV bij het toekennen van een eventuele uitkering streng kijkt of beide partijen aan hun verplichtingen hebben voldaan, moet het verzuim goed worden gemanaged om een loonsanctie te voorkomen. We noemen het daarom ook wel verzuimmanagement.