Outplacement/2de spoor

De termen outplacement en 2de spoor worden vaak door elkaar gebruikt. Ze lijken ook veel op elkaar, echter de uitgangspositie is totaal anders.

Bij een 2-de spoortraject geldt dat er sprake is van ziekte van werknemer en er binnen de huidige organisatie geen passend werk gevonden is, waardoor men buiten de organisatie verder moet kijken naar een passende nieuwe baan. De werkgever is verplicht om hiernaar op zoek te gaan en de werknemer is verplicht passend werk te accepteren. Wel is het belangrijk dat een arbeidsdeskundige vaststelt dat re-integratie bij de eigen werkgever geen mogelijkheid is.

Bij outplacement is er geen sprake van ziekteverzuim. Outplacement wordt vaak gebruikt door werkgevers in het geval van een onoplosbaar arbeidsconflict, reorganisatie of als een werknemer is vastgelopen in zijn carrière. Samen met de huidige werkgever (en eventueel de professionele hulp van een outplacementbureau) wordt gezocht naar een andere organisatie die de werknemer in dienst zal nemen, waardoor ontslag wordt vermeden.